Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Một 7, 2019

Cái thật và cái tài hoa trong “Chữ người tử tù”

Tao Đàn - Đặt một truyện ngắn như truyện Chữ người tử tù bên cạnh những truyện ngắn như mấy truyện Những chiếc ấm...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!