Trang chủ 2020 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2020

Xem thường dư luận, liên tục “đạo” thơ

Tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật ở nước ta hiện nay đang thực sự ở mức báo...

Vài nét về văn học hiện đại các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đất cao nguyên nhiều kì thú, nơi con người sống hòa đồng với thiên nhiên, qua nhiều thế hệ đã...

Lược đồ sinh thái trong thơ nữ Việt Nam sau 1986

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, nhiều công trình đã vận dụng lí thuyết phê bình sinh thái, trong đó có phê...

Vai trò của diễn ngôn trong nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử

1. Từ sau năm 1986 và đặc biệt trong khoảng hai thập niên gần đây, dòng tiểu thuyết lịch sử nở rộ với nhiều...

Thân phận con người trong một số tiểu thuyết hậu chiến nước ngoài

“Văn chương hậu chiến” là khái niệm cần được hiểu theo hai tầng bậc nghĩa. Thứ nhất, nó chỉ những tác phẩm được viết...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!