Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 22, 2020

Tinh thần thể dục – Một áng văn đầy tính châm biếm sâu cay

Tao Đàn - Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với ngòi bút châm biếm đả kích vô cùng mạnh mẽ, tinh thần thể dục không...

Dấu ấn chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết 6 ngày của Tô...

Tao Đàn - Chủ nghĩa hậu hiện đại là một trào lưu văn hóa kết tinh những đặc trưng của xã hội hậu hiện...

Kép Tư Bền – Khốn nạn thân anh quá!

Tao Đàn - Vẫn là kết cấu tương phản đậm chất Nguyễn Công Hoan, trong bối cảnh vui tươi rộn rã ngồn ngộn người...

Mẫu thượng ngàn & bước ngoặt trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn...

Tao Đàn - Nguyễn Xuân Khánh thuộc thế hệ những người cầm bút trưởng thành trong cuộc chiến tranh cách mạng. Trở lại với...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!