Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 27, 2020

Vượt lằn ranh giữa hư cấu và thực tại: Nhân học văn học

Tao Đàn - Nhân học văn học (literary anthropology) là một chuyên ngành mới, có tên gọi đến từ sự giao thoa hợp thành...

Chim cổ đỏ – Jo Nesbo

Một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và thực tại Có lẽ điều đặc biệt đầu tiên mà bất cứ bạn đọc nào có...

Án mạng tiệc Halloween – Lại thêm một vụ rắc rối

Tao Đàn - Án mạng tiệc Halloween do Agatha Christie sáng tác là một trong những tác phẩm nổi tiếng rắc rối trong series...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!