Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Một 18, 2023

Những suy tưởng trong thơ Nguyễn Việt Chiến qua tập “Thơ và trường ca”

Bốn mươi tuổi, Nguyễn Việt Chiến mới xuất bản tập thơ đầu tay, Mưa lúc không giờ (1992), nhưng giờ đây, sau 30 năm kể từ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!