Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Tao Đàn

Tao Đàn

1592 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Bước chào Chợ làng của Lê Huy Khôi

Chợ làng tháng họp mười phiên Mẹ tôi đi chợ không tiền cũng đi Mớ rau mua chịu cô dì Tép tôm mua chịu người đi chợ...

Tác dụng chiều sâu của văn học trong xây dựng nhân cách văn hoá

Trước khi bàn về tác dụng chiều sâu của văn học trong xây dựng nhân cách văn hoá, tôi muốn nêu mấy suy nghĩ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!