Nguyên văn chữ Hán:

玉 露 凋 傷 楓 樹 林,
巫 山 巫 峽 氣 蕭 森。
江 間 波 浪 兼 天 湧,
塞 上 風 雲 接 地 陰。
叢 菊 兩 開 他 日 淚,
孤 舟 一 繫 故 園 心。
寒 衣 處 處 催 刀 尺,
白 帝 城 高 急 暮 砧。

Phiên âm Hán – Việt:

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.

Bản dịch của Nguyễn Công Trứ

Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn non hiu hắt, khí thu loà.
Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
Thành Bạch(1), chầy vang bóng ác tà.

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Thành Bạch Đế ở Quí Châu, Trung Quốc do Công Tôn Thuật xây đắp, một danh thắng bên dòng Trường Giang.

Về dịch thuật của Nguyễn Công Trứ, thấy chỉ chép lại bài này, chúng tôi tạm xếp vào mục Thơ Nôm.