Tìm hiểu chi tiết văn bản: Chí Phèo – Nam Cao

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nam Cao (1917 – 1951) tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Hai đứa trẻ – Thạch Lam

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Thạch Lam (1909 - 1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân....

Tìm hiểu văn bản: Một thời đại trong thi ca

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - Hoài Thanh (1909-1982), Tên khai sinh Nguyễn...

Tìm hiểu văn bản: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - Vích-to Huy-gô (1802 – 1885)  là một...

Tìm hiểu văn bản: Người trong bao – Sê – khốp

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (1860 – 1904) - Ông...

Tìm hiểu văn bản: Tôi yêu em – Pu-skin

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Puskin (1799 - 1837) - Xuất...

Tìm hiểu văn bản: Tương tư – Nguyễn Bính

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - Nguyễn Bính (1918 - 1966), tên khai...

Tìm hiểu văn bản: Hầu trời – Tản Đà

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu dẫn - Tản Đà: (1889-1939), tên thật Nguyễn Khắc Hiếu - Quê hương: Tỉnh...

Tìm hiểu văn bản: Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Phan Bội Châu (1867 – 1940) vốn tên là Phan...

Tìm hiểu văn bản: Hạnh phúc của một tang gia

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử  - Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939), sinh ra ở Mỹ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!