Tìm hiểu văn bản: Tôi yêu em – Pu-skin

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Puskin (1799 - 1837) - Xuất...

Tìm hiểu văn bản: Tương tư – Nguyễn Bính

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - Nguyễn Bính (1918 - 1966), tên khai...

Tìm hiểu văn bản: Hầu trời – Tản Đà

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu dẫn - Tản Đà: (1889-1939), tên thật Nguyễn Khắc Hiếu - Quê hương: Tỉnh...

Tìm hiểu văn bản: Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Phan Bội Châu (1867 – 1940) vốn tên là Phan...

Tìm hiểu văn bản: Hạnh phúc của một tang gia

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử  - Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939), sinh ra ở Mỹ...

Tìm hiểu văn bản: Chiếu cầu hiền – Ngô Thị Nhậm

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử  - Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) hiệu là Hi Doãn,...

Tìm hiểu văn bản: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử  - Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), sinh ra tại quê mẹ -...

Tìm hiểu văn bản: Chạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả 2. Tác phẩm a. Hoàn cảnh sáng tác - Hiện nay, chưa thấy tài liệu...

Tìm hiểu văn bản: Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiều

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả 2. Tác phẩm a. Truyện Lục Vân Tiên - Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn...

Tìm hiểu văn bản: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Cuộc đời - Cao Bá Quát ( 1809 – 1855...
error: Content is protected !!