Đọc văn thấy sử qua một cuốn tự truyện – Tiểu luận của Hoàng...

Cuốn tự truyện “Đi tìm một vì sao” (NXB Hội Nhà văn, 2022) của tác giả Phạm Quang Nghị lôi cuốn độc giả bởi...

Thơ Yến Lan trước 1945 nhìn từ địa – văn hóa

Yến Lan là nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới (1932 - 1945). Ông sinh ra, lớn lên, học tập và làm thơ trên...

Vai trò của Đảng với vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa...

Tao Đàn là một trong những tạp chí về văn hóa - văn học nghệ thuật đầu tiên trong làng báo nước ta trước Cách...

Dấu ấn Phật giáo trong tiểu thuyết “Câu chuyện của Nàng Thê”

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà có một số lượng tác phẩm khá đồ sộ. Trong số đó, cuốn tiểu thuyết Câu chuyện của Nàng...

Trăm năm Vũ Hoàng Chương

Ở Sài Gòn từ năm 1954 đến 30.4.1975, Vũ Hoàng Chương vẫn được coi là một trong những bậc trưởng thượng về thơ. Khi...

Mối quan hệ văn – sử trong tác phẩm Nam Ông mộng lục

Từ mười năm nay chúng ta đã có được văn bản Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) với đầy đủ nguyên...

Tiểu luận của Văn Giá: Mô hình nghệ sĩ – trí thức

Xét trên đại lượng lớn, mỗi thời đại sẽ sinh ra một/hơn một mô hình nghệ sĩ (nhà văn, nhà thơ) tương ứng tiêu...

Hồ Chí Minh – Một tiêu biểu của trí tuệ Việt Nam, nhìn từ...

Bài viết vận dụng hướng nghiên cứu “Liên văn hóa” (Intercultural) đang được hưởng ứng rộng rãi trên thế giới, soi vào đối tượng...

Trần Quang Quý – Một hành trình thơ

Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 02.01.1955, tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ông tham gia quân đội tháng...

Đặc sắc nghệ thuật trong bút ký của nhà văn Cao Duy Thảo

“Bút ký là thế mạnh của Cao Duy Thảo và anh có hàng chục bài ký viết về đất Quảng, và hầu hết được...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!