Trào lưu lãng mạn trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945

I. Hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của trào lưu lãng mạn trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 1....

Sáng tác của Nguyễn Tuân thời kỳ trước cách mạng Tháng Tám 1945

Nguyễn Tuân bắt đầu cầm bút từ khoảng đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Ông không phải là nhà văn thành công...

Đến với Nguyễn Khuyến – nhà thơ trữ tình, trào phúng xuất sắc

I. Nguyễn Khuyến - nhà thơ trữ tình làng cảnh Phải nói rằng, trong số hơn 400 bài thơ chữ Nôm và chữ Hán để...

Giải mã phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo. Môi trường, hoàn cảnh sống và cá tính của Nguyễn tuân thời...

Sáng tác của Nguyễn Tuân thời kỳ sau cách mạng Tháng Tám 1945

Vào những ngày cuối cùng của chế độ thuộc địa Pháp và Nhật, cũng như nhiều nghệ sĩ lúc bấy giờ, Nguyễn Tuân rơi...

Thơ Xuân Diệu thời kỳ trước cách mạng Tháng Tám

Khái quát ở mức nào đó, lịch sử phát triển của Thơ mới chính là quá trình phát triển của cái tôi tiểu tư...

Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa

Là một người sáng tác, chắc tôi cũng giống như nhiều anh em sáng tác khác, có thói quen vừa viết vừa tự quan...

Phong cách truyện ngắn Nam Cao

Sự trưởng thành của một thể loại được đánh dấu bằng những thành tựu - cố nhiên, nhưng rõ hơn, lại chính là đánh...

Thời gian, không gian nghệ thuật trong sáng tác của Nam Cao

Thời gian và không gian trong sáng tác của Nam Cao cũng như mọi hiện tượng của thế giới khách quan, khi đi vào...

Những motif chính xây dựng nhân vật Từ Thức trong “Chuyện Từ Thức lấy...

Mượn cốt truyện và chất liệu dân gian, Nguyễn Dữ đã viết nên thiên kỳ bút Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên – một...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!