Giải mã nghi án giới tính của “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu

Những nghi ngờ xung quanh giới tính của Xuân Diệu cứ âm ỉ như vậy suốt mấy chục năm, từ thời ông còn trai...

Đề cương Văn hoá Việt Nam 1943 – một di sản văn hoá quý...

Đúng 80 năm về trước, tháng 2.1943, Đề cương Văn hoá Việt Nam – văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn...

Giáo dục ở Nam Kỳ và đội ngũ trí thức tân học đầu thế...

Nam Kỳ là nơi thực dân Pháp chiếm làm thuộc địa đầu tiên ở Đông Dương. Tại đây, người Pháp nhanh chóng thiết lập...

Trí thức Nam Kỳ đầu thế kỷ XX

Được hình thành từ khá sớm và khá đông đảo, trí thức tân học Nam Kỳ đã từng bước trưởng thành, vị thế của...

Tôi đã viết ‘Bến không chồng’ như thế

Tôi viết bằng cả tấm lòng yêu thương của một người lính từ chiến trường về nhìn thấy quê hương, thấy những người thân...

Truyền kỳ Nguyễn Công Trứ: Sinh ra không khóc, không thèm nhìn đời

Vừa mới lọt ra khỏi lòng mẹ, cậu bé Nguyễn Công Trứ đã tỏ ngay sự ngông bướng của mình bằng cách không chịu...

Tổng hợp các tác giả văn học trung đại Việt Nam

Văn học trung đại Việt Nam đã trả qua một giai đoạn hình thành và phát triển rất dài. Nó kéo dài gần 10...

“Bóng giai nhân” là con đẻ của Nguyễn Bính hay Yến Lan?

Nguyễn Bính hay Yến Lan là tác giả? Lâu nay, các tuyển tập, sưu tập về Nguyễn Bính, Yến Lan, các mục từ về Nguyễn...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!