Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

Phàm đã sinh ra làm phụ nữ thì đương nhiên phải là… xinh đẹp (nếu không đúng thì mắc mớ gì người ta lấy...
error: Content is protected !!