Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

Phàm đã sinh ra làm phụ nữ thì đương nhiên phải là… xinh đẹp (nếu không đúng thì mắc mớ gì người ta lấy...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!