Sổ bụi 1987 – Trần Dần

.người ta chẳng thể duy thịt? - chương trình tối nay? cay đắng tay đôi- tụ điểm bình phương - có một chương trình...

Không đề số 4 – Trần Dần

Mưa rơi phay phay Ngã tư năm ngoái Biết tôi khờ dại Em đi không sao chống cự nổi Đại lộ tai hại Em dài man dại Em dài quên...

Viếng Bùi Xuân Phái – Trần Dần

thành phố không khóc hết cửa sổ của mình? sấp mải để tang người Quốc họa thôi khất hôm nào báo chí quốc tang sau? Phái - phố - ối?...

Khai từ – Trần Dần

Kỷ niệm! Đưa tôi về chốn cũ Đừng ngại mây che từng cây số buồn rầu! Đừng ngại mở trong lòng từng cây số nhớ thương! Tôi...

Tình yêu – Trần Dần

(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau) Em ơi anh không ngủ được bốn đêm rồi ! Nhớ em đường phố Sinh Từ đen cả mũi mùi than mùi bụi Nhớ gian...
error: Content is protected !!