Truyện ngắn của Nam Cao: Trẻ con không được ăn thịt chó

Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba. Ba điếu thông luôn. Cái thuốc lào, hút vào một buổi sáng lành lạnh như...
error: Content is protected !!