Chữ nhàn – Nguyễn Công Trứ

Thị tại môn tiền náo Nguyệt lai môn hạ nhàn(1) So lao tâm lao lực cũng một đàn Người trần thế muốn nhàn sao được? Nên phải giữ lấy nhàn làm trước Dẫu trời cho có tiếc, cũng xin nài Cuộc nhân sinh chừng bảy tám chín mười mươi Mười lăm trẻ, năm mươi già, … Đọc tiếp Chữ nhàn – Nguyễn Công Trứ