Trang chủ Tags Cao Xuân Hạo

Tag: Cao Xuân Hạo

Mấy vấn đề về văn hóa trong cách xưng hô của người Việt

Ai nấy đều biết rằng tiếng Việt không có một đại từ nhân xưng (hay hồi chỉ) trung hòa. Không phải tiếng Việt không...
error: Content is protected !!