Trang chủ Tags Giáo dục

Tag: Giáo dục

Khác biệt hóa trong giáo dục

Khác biệt hóa trong giáo dục (différenciation pédagogique) hay giáo dục khác biệt hóa (la pédagogie différenciée) là một hình thức giảng dạy dựa...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!