Trang chủ Tags Hầu Đồng

Tag: Hầu Đồng

Thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô

1. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Cô Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong...

Nghi thức và trình tự các giá trong một buổi hầu đồng

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG NGHI THỨC HẦU ĐỒNG Nghi lễ hầu đồng có rất nhiều tiết lễ. Thời điểm và cách thức hay...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!