Trang chủ Tags Hoàng Ngọc Hiến

Tag: Hoàng Ngọc Hiến

Giọng điệu trong văn chương – Hoàng Ngọc Hiến

Văn học là “nghệ thuật ngôn từ”. Quan niệm này nhấn mạnh một đặc trưng của văn học (phân biệt văn và những loại...

Tác dụng chiều sâu của văn học trong xây dựng nhân cách văn hoá

Trước khi bàn về tác dụng chiều sâu của văn học trong xây dựng nhân cách văn hoá, tôi muốn nêu mấy suy nghĩ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!