Trang chủ Tags Ngữ văn 10

Tag: Ngữ văn 10

Tìm hiểu văn bản: Trao duyên (Truyện Kiều) – Nguyễn Du

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như,...

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lý Bạch

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả a. Tiểu sử - Lý Bạch (701-762) tự Thái Bạch, quê ở Lũng Tây (nay thuộc tỉnh Cam Túc) - Khi...

Tìm hiểu văn bản: Cáo bệnh, bảo mọi người – Mãn Giác

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Thiền sư Mãn Giác (1052 – 1096 ) tên là Lý Trường, người làng An Cách. - Thuở nhỏ,...

Tìm hiểu văn bản: Vận nước – Pháp Thuận

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Thiền sư Pháp Thuận (915-990) họ Đỗ. - Không rõ tên thật và quê quán. - Là một nhà sư...

Tìm hiểu văn bản: Đọc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Xem chi tiết tại: Tác giả Nguyễn Du 2. Tác phẩm a. Xuất xứ - hoàn cảnh sáng tác - Chưa rõ tác giả...

Tìm hiểu văn bản: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

I. Tìm hiểu chung 1. Ca dao Ca dao là lời thơ trữ tình dân gian, thường có sự kết hợp với âm nhạc khi diễn...

Tìm hiểu văn bản: Ra-ma buộc tội

I. Tìm hiểu chung 1. Sử thi Sử thi là tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần,...

Tìm hiểu văn bản: Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Nguyễn Trãi (1380 - 1442), hiệu Ức Trai.  - Quê gốc:...

Tìm hiểu văn bản: Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320) người làng Phù Ủng, huyện Đường...

Tìm hiểu văn bản: Chiến thắng Mtao Mxây (trích Sử thi Đăm Săn)

I. Tìm hiểu chung 1. Nguồn gốc - Đăm Săn là sử thi anh hùng nổi tiếng của dân tộc Ê đê được lưu truyền rộng...
error: Content is protected !!