Trang chủ Tags Nguyễn Ái Quốc

Tag: Nguyễn Ái Quốc

Hồ Chí Minh – Một tiêu biểu của trí tuệ Việt Nam, nhìn từ...

Bài viết vận dụng hướng nghiên cứu “Liên văn hóa” (Intercultural) đang được hưởng ứng rộng rãi trên thế giới, soi vào đối tượng...

Thủ pháp “mượn lời” để vạch trần tội ác chủ nghĩa thực dân –...

Thủ pháp mượn lời nhân vật để làm bật ra một mục đích nào đó còn đang bị giữ kín vốn không mới trong...
error: Content is protected !!