Trang chủ Tags Nguyễn Đình Thi

Tag: Nguyễn Đình Thi

Nhà văn Nguyễn Đình Thi – Kẻ sĩ tài hoa

“Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một chân dung nghệ sĩ lớn, đa tài, đứng ở một vị trí đặc biệt trong nền văn nghệ...
error: Content is protected !!