Trang chủ Tags Nguyễn Trọng Quản

Tag: Nguyễn Trọng Quản

Bàn lại vấn đề thể loại của tác phẩm Thầy Lazaro phiền của Nguyễn...

Tác phẩm Thầy Larazo Phiền của Nguyễn Trọng Quản xuất hiện lần đầu năm 1887 đánh dấu cho sự ra đời văn xuôi tự...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!