Trang chủ Tags Nguyễn Văn Dân

Tag: Nguyễn Văn Dân

Văn hoá – Văn học với nhân cách con người

Theo định nghĩa chung, nhân cách là phẩm giá và tính cách của một con người. Nhưng con người không phải là một cá...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp loại hình

Trước hết ta hãy xác định "loại hình" và "loại hình học" là gì? Theo từ điển tiếng Việt, loại hình là "Tập hợp sự...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hệ thống

Hệ thống, như tôi đã nói - là "Tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ...

Phương pháp luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học là gì?

Bất cứ một nhà khoa học nào cũng không thể không biết đến thuật ngữ “phương pháp luận”. Bất cứ một ngành hay một...

Xã hội học văn học và Nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã...

Nhiều người, khi nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã hội học thường nghĩ đó là xã hội học văn học. Thực tế...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là một phương pháp đã xuất hiện từ lâu trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong nghiên cứu...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp ký hiệu học

Trước khi làm quen với phương pháp ký hiệu học, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là “ký hiệu” và thế nào là...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hình thức

Nói một cách đơn giản, phương pháp hình thức là phương pháp phân tích các khía cạnh hình thức nghệ thuật của tác phẩm...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp tiểu sử

Nằm kế cận và có phần nào cùng loại với các phương pháp xã hội học sáng tác là phương pháp tìm hiểu và...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hiện tượng học

Phương pháp hiện tượng học xuất hiện như là một phản ứng chống lại chủ nghĩa Kant mới. Và phương pháp này có cơ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!