Trang chủ Tags Nguyễn Văn Hùng

Tag: Nguyễn Văn Hùng

Bản khảo trạng nội tâm nhằm xác lập nhân vị đàn bà

(Đọc Đắng ngọt đàn bà, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na, Nxb Hội Nhà văn & Tao Đàn, 2020) Sau tập truyện ngắn đầu tay Bến...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!