Trang chủ Tags Nguyễn Việt Hà

Tag: Nguyễn Việt Hà

Cấu trúc đối thoại trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

Tính đa thanh (polyphonic) là một trong những đặc trưng phổ biến của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. Nhưng chủ đích tạo nên...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!