Trang chủ Tags Patricia Waugh

Tag: Patricia Waugh

Dẫn nhập vào lý thuyết siêu hư cấu của Patricia Waugh

“Mọi câu chuyện vĩ đại, về cơ bản, là một sự phản tư lên chính nó chứ không phải là một sự phản tư...
error: Content is protected !!