Trang chủ Tags Phân Tâm Học

Tag: Phân Tâm Học

Một vài hiện tượng tôn giáo dưới cái nhìn phân tâm học: Sigmund Freud...

“Khám phá lớn nhất của tâm lý học hiện đại là vô thức” (W. James) “Vô thức là vấn đề cơ bản của triết học...

Con người nhiễu tâm trong tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của Watanabe Dzunichi...

TÓM TẮT Bài viết trình bày hình tượng con người nhiễu tâm trong tiểu thuyết Đèn không hắt bóng dưới góc nhìn phân tâm học...

Truyện Kiều qua phê bình Phân tâm học ở miền Nam 1954-1975

Là học thuyết được bắt nguồn từ y học do một bác sĩ người Áo gốc Do Thái S. Freud sáng lập. Phân tâm...

Tiếp nhận phân tâm học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam (1986-2016)

1. Mở đầu Phân tâm học (Psychanalyse) là một học thuyết ra đời ở phương Tây vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX...

Tiếp nhận Phân tâm học ở Việt Nam sau 1986

Từ những năm 30, 40 của thế kỉ trước, phân tâm học đã được tiếp nhận vào Việt Nam. Có thể nhận ra dấu...

Phê bình phân tâm học và nghiên cứu của Đỗ Lai Thúy

Bạn đọc Việt Nam vốn không xa lạ với phê bình phân tâm học hơn nửa thế kỉ nay, bởi nó đã bắt đầu...

Trải nghiệm phân tâm học của tôi – Đỗ Lai Thúy

Trước khi bước vào nghiệp phê bình, tôi chỉ đọc chơi, hay như ngày nay người ta thường nói, rong chơi trong sách. Ba...

Đỗ Lai Thuý và phê bình phân tâm học – Lã Nguyên

Đỗ Lai Thúy là tác giả của nhiều đầu sách. Ông bắt đầu nổi tiếng trong giới nghiên cứu, phê bình văn học với...

Phân tâm học và văn học: Kết luận (7/7)

“Nhưng chúng ta hãy thôi bình luận, nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ quên rằng Hanold và Gradiva chỉ là những sáng...

Phân tâm học và văn học: Đọc văn bản (6/7)

“Phương pháp tiến hành của chúng tôi gồm sự quan sát có ý thức những quá trình diễn biến tâm lý bất bình thường...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!