Trang chủ Tags Phan Trọng Hoàng Linh

Tag: Phan Trọng Hoàng Linh

Cấu trúc đối thoại trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

Tính đa thanh (polyphonic) là một trong những đặc trưng phổ biến của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. Nhưng chủ đích tạo nên...
error: Content is protected !!