Trang chủ Tags Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Văn Học

Tag: Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Văn Học

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp loại hình

Trước hết ta hãy xác định "loại hình" và "loại hình học" là gì? Theo từ điển tiếng Việt, loại hình là "Tập hợp sự...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hệ thống

Hệ thống, như tôi đã nói - là "Tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ...

Phương pháp luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học là gì?

Bất cứ một nhà khoa học nào cũng không thể không biết đến thuật ngữ “phương pháp luận”. Bất cứ một ngành hay một...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp trực giác

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, ở Châu Âu xuất hiện một lý thuyết mới và cũng nằm trong tinh thần...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp chú giải học

Phương pháp chú giải học là một phương pháp có xuất xứ từ môn khoa học trong thần học: chú giải học , có...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp tâm lý học

Gần gũi với phương pháp trực giác nói trên chúng ta phải kể đến phương pháp tâm lý học (hay có thể gọi ngắn...

Xã hội học văn học và Nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã...

Nhiều người, khi nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã hội học thường nghĩ đó là xã hội học văn học. Thực tế...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là một phương pháp đã xuất hiện từ lâu trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong nghiên cứu...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp ký hiệu học

Trước khi làm quen với phương pháp ký hiệu học, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là “ký hiệu” và thế nào là...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hình thức

Nói một cách đơn giản, phương pháp hình thức là phương pháp phân tích các khía cạnh hình thức nghệ thuật của tác phẩm...
error: Content is protected !!