Trang chủ Tags Thi Pháp Học

Tag: Thi Pháp Học

Thi pháp học – Lịch sử & vấn đề

Từ giữa Thế kỷ 20, công việc nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học theo tinh thần Thi pháp học là xu hướng...

Toàn cảnh thi pháp học (Phần 1) – Trần Đình Sử

1. Thi pháp học là một lĩnh vực nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong ngành nghiên cứu văn học thế kỉ XX, tuy...
error: Content is protected !!