Trang chủ Tags Trương Đăng Dung

Tag: Trương Đăng Dung

Trương Đăng Dung và cảm thức triết luận trong sáng tạo thi ca*

1. Không hiểu sao khi đọc thơ Trương Đăng Dung, đặc biệt tập thơ Em là nơi anh tị nạn, tôi lại nghĩ đến...

Thơ Trương Đăng Dung nhìn từ lao động viết

1. Mỗi tập thơ là một nhất quán tư tưởng Phần lớn các nhà thơ khi dựng tập để xuất bản thường hay gom các...

Em là nơi anh tị nạn – Tình thế của tồn tại người trong...

Trương Đăng Dung làm thơ từ cuối thập niên 70 của thế kỉ trước. Thầm lặng, con người thi ca ấy ẩn khuất sau...

Những giới hạn của lí thuyết văn học nước ngoài ở Việt Nam

1. Trong các bài viết gần đây về những đặc điểm của lí luận văn học hiện đại, hậu hiện đại, chúng tôi có nhận...
error: Content is protected !!