Trang chủ Tags

Tag: Vè

Tính triết lí và chức năng giáo dục của vè

1. Đặt vấn đề “Vè là một thể loại tự sự bằng văn vần, được biểu diễn dưới hình thức nói hoặc kể, chủ yếu...
error: Content is protected !!