七 十 自 壽

日 對 兒 曹 自 解 頤,
今 吾 不 自 故 吾 時。
隨 幾 傀 儡 躬 人 俏,
直 既 年 華 界 古 禧。
老 實 不 堪 裝 面 目,
櫻 花 安 用 冉 修 裨。
自 慚 先 烈 毫 無 狀,
怪 察 紅 山 有 是 非。

Thất thập tự thọ(1)

Nhật đối nhi tào tự giải di,
Kim ngô bất tự cố ngô thì.
Tuỳ cơ khối lỗi cung nhân tiếu,
Trực ký niên hoa giới cổ hy.
Lão thực bất kham trang diện mục,
Anh hoa an dụng nhiễm tu tì.
Tự tàm tiên liệt hào vô trạng,
Quái sát Hồng Sơn hữu thị phi.

Dịch nghĩa

Hằng ngày ta sẽ cùng chơi đùa với trẻ con
Ta hôm nay không còn giống ta ngày xưa nữa
Ta theo thời mà làm con rối mua cười cho thiên hạ
Thấm thoát nay đã đến tuổi cổ lai hy
Cái chân chất không cần trau tria mày mặt nữa
Vẻ tốt tươi đem nhuộm cho râu tóc để làm gì
Ta tự lấy làm thẹn chẳng có chút công trạng gì
Thôi hãy phó mặc cho núi Hồng hạ lời khen chê.

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Đầu bài thơ có lời Tựa của tác giả: “Tôi nay tuổi vừa 70, nhớ lại 69 năm về trước, đói khổ ốm đau, rừng sâu nước độc, xiết bao cay đắng. Câu nói “thọ lắm nhục nhiều” đối với tôi thật là đúng lắm. Trong những điều tôi đã học được từ khi ra đời, tôi tìm tòi ra được 56 chữ chép thành một bài thơ luật để tự thọ (kỷ niệm tuổi thọ 70). Nếu các vị có lòng thương đến, xin cho một bài họa để con cháu cất làm của quý trong nhà”.

Bài thơ này có nhiều bản dịch sang Quốc ngữ.