a. Cảnh đêm thanh tĩnh

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Dịch nghĩa

Đầu giường ánh trăng rọi

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Sử dụng 1 loạt các từ ngữ gợi tả ánh trăng rất sáng giống như sương trên mặt đất.

→ Gợi vẻ đẹp dịu êm, mơ màng, yên tĩnh.

⇒ Trằn trọc, khắc khoải không ngủ được.

b. Cảm nghĩ của tác giả trong đêm thanh tĩnh

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương.

Dịch nghĩa

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

– Phép đối

  • Ngẩng (đầu)…nhìn (trăng)
  • Cúi (đầu)…nhớ (cố hương).

– Sử dụng 1 loạt động từ chỉ hoạt động, trạng thái, tính chất của sự vật

→ Nỗi nhớ quê luôn thường trực.

⇒ Tình yêu và nỗi nhớ quê da diết, sâu nặng.