I. Kiến thức cơ bản

a. Thể loại

– Truyện ngụ ngôn là thể loại văn xuôi nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tạo cho con người nền tảng và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong cuộc sống này.

– Cần có những câu chuyện như vậy để làm thức tỉnh những sai lệch của con người.

b. Bố cục

– Chia làm 3 phần

  • Phần 1. Từ đầu… “cả bọn kéo nhau về”: Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai quyết định chống lại lão Miệng.
  • Phần 2. Tiếp… “đành họp nhau lại để bàn”: Hậu quả của quyết định chống lại lão Miệng.
  • Phần 3. Còn lại: Cách sửa chữa hậu quả.

c. Nhân vật

– Năm nhân vật, không có nhân vật nào chính

– Các nhân vật đều là những bộ phận cơ thể người được nhân hóa

– Mượn truyện bộ phận cơ thể người để nói chuyện về loài người

d. Giá trị nội dung

– Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải biết nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó phải biêt hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

– Khi tìm hiểu về sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.

e. Giá trị nghệ thuật

– Kể chuyện sinh động, tình tiết li kỳ, hấp dẫn

– Dùng biện pháp nhân hoá, ẩn dụ.

– Cách miêu tả đúng, phù hợp với các bộ phận.

– Kết cấu vòng tròn

f. Ý nghĩa

– Mỗi cá nhân chúng ta đều góp phần tạo nên một tập thể lớn vững mạnh vì vậy cần phải có trách nhiệm xây dựng tốt mọi điều không nên đố kị.

– Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục và thức tỉnh con người chúng ta cần học hỏi những điều đó để tránh mắc những sai lầm không đáng có.

II. Phân tích truyện

a. Cách xây dựng nhân vật và tình huống truyện

– Cách xây dựng nhân vật: Lấy tên bộ phận cơ thể con người để hìn dung mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng

– Tình huống: Chân, Tay, Tai, Mắt cho rằng Miệng chỉ ngồi ăn còn cả bọn làm việc vất vả

→ Tình hống hay, hấp dẫn

b. Quyết định của Chân, Tay, Tai, Mắt

– Hoàn cảnh

  • Cô Mắt khơi chuyện, tìm cách kích động cậu Chân, cậu Tay
  • Cậu Chân, cậu Tay, bác Tai đồng tình ủng hộ

– Lý do: So bì, tị nạnh, ghen ghét, đố kị với lão Miệng

– Quyết định: Không sống chung, không làm cho lão miệng ăn nữa.

→ Suy nghĩ nông cạn, chưa thấy được sự thống nhất chặt chẽ bên trong.

⇒ Hành động sốc nổi, sai lầm,

c. Hậu quả

– Cậu Chân, Tay: Không muốn cất mình

– Cô Mắt: Lờ đờ

– Bác Tai: Ù ù như xay lúa

– Lão Miệng: Môi khô như rang

→Tất cả cảm thấy mệt mỏi, rã rời, tê liệt.

⇒ Nếu không đoàn kết, hợp tác thì một tập thể cũng sẽ bị suy yếu.

d. Cách sửa chữa

– Hành động

  • Đi đến nhà lão Miệng
  • Vực lão Miệng dậy
  • Tìm thức ăn

→ Lại khỏe mạnh

– Thái độ: Ân hận, tận tình, thân ái

→ Họ nhận ra sai lầm, hiểu công việc của lão Miệng và sống hòa thuận, vui vẻ như xưa.

⇒ Đoàn kết là sức mạnh của mỗi cá nhân và tập thể.

e. Bài học

– Không nên: Ganh tị, so bì, tị nạnh…

– Biết: Nhìn nhận, đánh giá công việc của mình cũng như là của người

– Cần: Hợp tác, tôn trọng lẫn nhau

– Phải: Đoàn kết, có tinh thần tập thể