I. Kiến thức cơ bản

a. Thể loại

– Truyện ngụ ngôn

 • Hình thức: Là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần;
 • Nội dung: Truyện ngụ ngôn mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người
 • Mục đích: nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

b. Nội dung

– Truyện Đeo nhạc cho mèo miêu tả sinh động, sâu sắc làng chuột và từng loại chuột (thông qua cuộc họp của hội đồng chuột và tên gọi, bộ dạng, hành động, ngôn ngữ, tính cách của nhân vật).

– Truyện khuyên nhủ người ta luôn phải cân nhắc đến điều kiện và khá năng thực hiện khi dự định làm một công việc nào đó.

– Truyện còn phê phán những ý tướng viền vông, những kẻ ham sông sợ chết, chỉ bàn mà không dám hành động, trút công việc khó khăn nguy hiểm cho những người dưới quyền.

c. Bài học

– Sáng kiến phải có tính thực tiễn và khả thi.

– Một kế hoạch tốt phải có điều kiện thực hiện, người thực hiện là rất quan trọng.

– Những việc tập thể phải do nhiều người quyết định, để 1 người thao túng => dễ đi đến quyết định ảo tưởng, điên rồ.

d. Ý nghĩa

– Truyện vừa có ý nghĩa giáo dục con người khi muốn làm điều gì đó cần có kế hoạch và sẵn sang làm tới cùng không như lũ chuột kia chỉ đặt mục tiêu trên lý thuyết còn thực hành thì không làm được gì, chúng đã nhằm tố cáo cái bọn chỉ nói viễn vông.

– Không làm được điều gì nhưng lại to giọng và tỏ ra rằng mình là người hiểu biết, và có ý nghĩa phê phán những thành phần ngườ

II. Phân tích truyện

a. Lý do cuộc họp làng chuột

– Nguyên nhân

 • Mèo cứ xơi chuột mãi
 • Mới đẻ ra chuột đã sợ mèo

– Mục đích

 • Mua một cái nhạc, buộc vào cổ mèo để mọi nhất cử, nhất động của nó đều nghe và tránh được.

→ Đeo nhạc cho mèo

b. Cuộc họp làng chuột

– Nguyên nhân: Chống lại kẻ thù truyền kiếp

– Mục đích: Oong Công đề xuất ý kiến đeo nhạc cho mèo

– Lúc đầu

 • Đủ mặt cả làng
 • Ông Cống đề xuất sáng kiến đeo nhạc cho mèo

→ Hội nghị vỗ tay tán thưởng

– Lúc phân công

 • Im phăng phắc, nối sợ hãi bao trùm
 • Đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

→ Ai nấy đều sợ hãi và thoái thác.

⇒ Cuộc họp thất bại

c. Kết quả

– Khi thực hành

 • Tất cả đều vô cùng sợ hãi, không ai dám nhận nhiệm vụ này.
 • Không thực hiện được

– Kết quả tất yếu phải xảy ra

 • Vừa trông thấy mèo, không những chuột chù mà cả làng chuột đều sợ cuống, vắt chân lên cổ, chạy bán sống bán chết.