I. Tìm hiểu chung

– Giá trị nghệ thuật của truyện

  • Tạo tình huống gây cười.
  • Kết thúc bất ngờ.

– Ý nghĩa

  • Phê phán tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội
  • Biến nhân vật thành trò cười.

II. Trọng tâm kiến thức

a. Những của được đem khoe

– Một cái áo mới may.

– Một con lợn để cưới.

→ Những cái rất bình thường

⇒ Đáng cười, lố bịch

⇒ Chế giễu tính khoe khoang, nhất là khoe của.

b. Cách khoe của

– Anh lợn cưới

  • Đang tất tưởi chạy tìm lợn sổng.
  • Hỏi to: Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
  • Mục đích: Khoe lợn, khoe của.

– Anh áo mới

  • Đứng hóng ở cửa để đợi người ta khen.
  • Kiên trì đứng đợi từ sáng đến chiều.
  • Giơ vạt áo, bảo: “Từ lúc tôi…”.

→ Điệu bộ lố bịch, tức cười; thừa hẳn một vế.