Trẻ tạo hoá ngẩn ngơ lắm việc
Già Nguyệt ông cắc cớ trêu nhau
Kìa những người mái tuyết đã phau phau
Run rẩy kẻ đào tơ còn mảnh mảnh
Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh
Nhất toạ lê hoa áp hải đường(1)
Từ đây tạc đá ghi vàng
Bởi đâu, trước lựa tơ chắp chỉ
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam(2).

Tình đã chung, lứa cũng phải vam(3)
Suốt kim cổ lấy làm vận sự
Trong trần thế duyên duyên nợ nợ
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành
Xưa nay mấy kẻ đa tình
Lão Trần(4) là một với mình là hai
Càng già càng dẻo càng dai!

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Một chùm hoa lê áp đóa hoa hải đường.

(2) Vợ mới muốn hỏi chồng bao nhiêu tuổi? Trước đây năm mươi năm (ta cũng) hai mươi ba.

(3) Vam: ngang nhau.

(4) Ý nói về Trần Tu đời Lê, 73 tuổi đỗ Tiến sĩ, vua gả cho một cô công chúa 23 tuổi.