Tìm hiểu văn bản: Ra-ma buộc tội

I. Tìm hiểu chung 1. Hoàn cảnh ra đời a) Sử thi Ra-ma-ya-na - Hình thành: Khoảng thế kỷ IV-III TCN được viết bằng văn vần, tiếng...

Tìm hiểu văn bản: Thề nguyền (Truyện Kiều) – Nguyễn Du

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả Xem thêm tác giả Nguyễn Du. 2. Tác phẩm a. Tóm tắt: Sau lần gặp gỡ đầu...

Tìm hiểu văn bản: Chí khí anh hùng (Truyện Kiều) – Nguyễn Du

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả Xem thêm tác giả Nguyễn Du.  2. Tác phẩm a. Vị trí đoạn trích - Từ Hải...

Tìm hiểu văn bản: Nỗi thương mình (Truyện Kiều ) – Nguyễn Du

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả Xem thêm tác giả Nguyễn Du.  2. Tác phẩm a. Vị trí đoạn trích: - Thuộc phần:...

Tìm hiểu văn bản: Trao duyên (Truyện Kiều) – Nguyễn Du

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như,...

Tìm hiểu văn bản: Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Đặng Trần Côn - Đặng Trần Côn (?-?), sống vào khoảng nửa đầu...

Tìm hiểu văn bản: Hồi trống cổ thành – La Quán Trung

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - La Quán Trung  (1330 – 1400), tên La Bản, hiệu...

Tìm hiểu văn bản: Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Dữ sống ở thế kỉ XVI, thời ông sống, triều đình...

Tìm hiểu văn bản: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tự Hậu Phủ. - Quê: Yên Ninh,...

Tìm hiểu văn bản: Đại cáo bình Ngô

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Tiểu sử - Nguyễn Trãi (1380 - 1442), hiệu Ức Trai.  - Quê gốc:...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!