Dàn ý: Kể lại kỷ niệm ngày khai trường đáng nhớ của em

Đề bài: Một bạn cho rằng có rất nhiều ngày khai trường, nhưng ngày khai trường vào lớp Một để lại dấu ấn sâu...

Tìm hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

I. Kiến thức chung - Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh...

Tìm hiểu văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội

I. Tìm hiểu chung - Kho tàng tục ngữ Việt Nam rất phong phú và đa dạng, trong đó mảng tục ngữ về con người và...

Tìm hiểu văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ

I. Kiến thức cơ bản a. Tác giả - Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) - Quê: Ở xã Đức Tân - Mộ Đức - Quảng Ngãi. - Cuộc...

Tìm hiểu văn bản: Những trò lố hay là Va – ren và Phan...

I. Kiến thức cơ bản a. Tác giả - Nguyễn Ái Quốc (1890 - 1969) là tên gọi cảu Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Quê: Ở Nam...

Tìm hiểu văn bản: Quan Âm Thị Kính

I. Kiến thức cơ bản - Thể loại: Chèo Văn bản Quan Âm Thị Kính là phần lời (kịch bản) của một vở chèo - một...

Tìm hiểu văn bản: Mùa xuân của tôi

I. Kiến thức cần nhớ a. Tác giả Vũ Bằng (1913 -1984) Quê: Hà Nội Sáng tác từ trước Cách mạng tháng 8 /1945, có...

Tìm hiểu văn bản: Sài Gòn tôi yêu

I. Kiến thức cần nhớ a. Tác giả - Minh Hương quê ở Quảng Nam, sống ở Sài Gòn trên 50 năm. - Có nhiều tác phẩm...

Tìm hiểu văn bản: Một thứ quà của lúa non: Cốm

I. Kiến thức cần nhớ a.Tác giả Thạch Lam (1910 - 1942) Sinh tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Tường Lân Ông có sở...

Tìm hiểu văn bản: Cảnh khuya và Rằm tháng Giêng

I. Kiến thức cần nhớ a. Tác giả Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 02/09/1969) Là vị lãnh tụ tài ba vĩ đại của dân tộc...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!