Thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô

1. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Cô Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong...

Nghi thức và trình tự các giá trong một buổi hầu đồng

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG NGHI THỨC HẦU ĐỒNG Nghi lễ hầu đồng có rất nhiều tiết lễ. Thời điểm và cách thức hay...

Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam

I. PHẬT GIÁO, NHO GIÁO VÀ LÃO GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo, Nho-giáo và Lão-giáo...

“Tôn giáo xách tay” hay “Đạo bỏ túi” ở Nam Bộ

Lang thang nhiều trên mảnh đất Nam Bộ, tôi đã chạm đến tầng tín ngưỡng của những "tôn giáo xách tay". Còn tôi, tôi...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!