Văn học và dạy học văn – suy nghĩ và bàn luận

Lúc còn đi học, mỗi khi nghe thầy giáo hỏi: Thế nào là văn học? Hoặc giải thích câu nói của Gorki: Văn học...

Cách dạy văn hiện nay sẽ bóp chết phản biện và tư duy độc...

Dạy văn thế nào sẽ có cách học văn thế ấy. Chấm điểm môn văn thế nào sẽ có cách học để đạt thang bậc...

Khác biệt hóa trong giáo dục

Khác biệt hóa trong giáo dục (différenciation pédagogique) hay giáo dục khác biệt hóa (la pédagogie différenciée) là một hình thức giảng dạy dựa...

Sự đọc và kiến văn của giáo viên rất quan trọng

Một học sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong kì thi THPT vừa qua đã đưa nhân vật Gatsby trong tác phẩm “Đại gia Gatsby” vào...
error: Content is protected !!