Vài nét về Tự lực văn đoàn

Nhân các bạn văn nhân Long Biên sáng nay đi thăm khu di tích Tự Lực Văn Đoàn ở Cẩm Giàng, tôi không đi...

Cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật thời kỳ 1935 – 1939

Bước vào thế kỷ XX, nền văn hóa Việt Nam, trong đó có nền văn học Việt Nam, đã chuyển nhanh từ phạm trù...

Viết lịch sử văn học như thế nào?

M.L. Gasparov Với câu hỏi “phải viết lịch sử văn học như thế nào?”, tôi muốn trả lời ngay: hoàn toàn không nên viết, vì...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!