Tìm hiểu văn bản: Hồn Trương Ba, da hàng thịt

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Lưu Quang Vũ là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn...

Tìm hiểu văn bản: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả a. Lai lịch - Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu, ông...

Tìm hiểu văn bản: Sóng – Xuân Quỳnh

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Xuân Quỳnh sinh năm 1942, mất năm 1988, tên khai sinh là...

Tìm hiểu văn bản: Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

I. Tác giả 1. Tiểu sử  - Chế Lan Viên ( 1920-1989) tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan. - Quê quán: Cam An - Cam Lộ...

Tìm hiểu văn bản: Đất nước – Nguyễn Đình Thi

I. Tác giả 1. Tiểu sử - Cuộc đời - Nguyễn Đình Thi (1924- 2003), sinh ra tại Thành phố Luông Pha Băng, nước Lào. - Ông...

Tìm hiểu văn bản: Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, quê huyện Phong Điềm, tỉnh Thừa...

Tìm hiểu văn bản: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân...

I. Tác giả 1. Tiểu sử  - Phạm Văn Đồng (1906 -2000) - Quê quán: Tân Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi. - Tham gia cách mạng từ sớm...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Việt Bắc – Tố Hữu

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả * Lai lịch: - Tố Hữu (1920 - 2002), tên khai sinh là Nguyễn...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Tây Tiến – Quang Dũng

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm (1921 - 1988) tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Những đứa con trong gia đình – Nguyễn...

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nguyễn Thi tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca (bút danh khác là Nguyễn Ngọc Tấn), quê ở...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!