Con muốn anti môn Ngữ văn – TS. Hoàng Mai

Khoảng hơn chục năm trở lại đây, có một hiện thực là các con không thích học Văn, nhiều bạn cho rằng nếu không...

Giáo dục thẩm mĩ thông qua bộ môn ngữ văn ở trường phổ thông

Giáo dục thẩm mĩ là nội dung quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng tới giáo dục phát triển toàn...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!