Đóng góp của Giáo sư Lê Trí Viễn cho ngành văn học sử Việt...

Giáo sư Lê Trí Viễn là giáo sư đầu ngành, cây đại thụ uyên bác, năng sản và rất mực  tinh tế của chuyên...

Cần thận trọng khi “giải thiêng” nhân vật lịch sử

“Giải thiêng” (désacraliser) theo nghĩa từ nguyên của nó là làm mất hay xóa bỏ tính thiêng liêng của một đối tượng nào đó;...

Nguyễn Đăng Na và thành tựu nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam

Trong ngành nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam Nguyễn Đăng Na (1942 – 2014) là tên tuổi không thể bỏ qua. Tôi...

Đặng Thai Mai – nhà lí luận văn học

Nhắc đến giáo sư Đặng Thai Mai (1902 – 1984) là nhắc đến một tên tuổi lớn, một học giả uyên bác, một chiến...

Trải nghiệm phân tâm học của tôi – Đỗ Lai Thúy

Trước khi bước vào nghiệp phê bình, tôi chỉ đọc chơi, hay như ngày nay người ta thường nói, rong chơi trong sách. Ba...

Nguyễn Du, người làm nên những cuộc hôn phối kỳ diệu trong thế giới...

Bước vào thế giới văn chương, Nguyễn Du mang đến cái cốt cách của một thiên tài trải nghiệm. Nhạy cảm khác thường, phải...

Cảm quan tôn giáo trong văn xuôi Việt Nam đương đại

“Chủ nghĩa nhân văn tôn giáo cũng là một nguồn cảm hứng của văn nghệ, đồng cảm với con người nhân đạo trong văn...

Vài nét về giải thiêng các nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt...

Giải thiêng các nhân vật lịch sử là một xu hướng khá “thịnh hành” trên văn đàn Việt nhiều năm qua. Theo nhiều nhà...

Bàn thêm về đoạn kết của Truyện Kiều

Đã có nhiều người bàn về đoạn kết Truyện Kiều. Có ý kiến cho rằng Kim và Kiều tái hợp đoàn viên trong cái tình...

Phê bình văn học là gì? – Phần 2

4.VỊ THẾ  Phê bình văn học, như quan niệm đã trình bày ở trên, có một vị thế đặc biệt trong khoa học văn học và đối...
error: Content is protected !!