Cuộc đời và quá trình sáng tác của Lep Tônxtôi

Lep Tônxtôi sinh ngày 28  tháng 8  năm 1828 , tại điền trang Iaxnaia Pôliana. Mẹ của nhà văn là Maria Vônkônxki rất giàu có, mất khi...

Belinxki và lý luận phê bình văn nghệ – PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch

Cuộc Hội thảo của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam...

Đôi nét về nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Đình Sử

Nhà lý luận, phê bình văn học Trần Đình Sử (bút danh khác: Sử Hồng, Trần Minh ), sinh ngày 10.8.1940. Quê quán: xã...

Đỗ Lai Thuý và phê bình phân tâm học – Lã Nguyên

Đỗ Lai Thúy là tác giả của nhiều đầu sách. Ông bắt đầu nổi tiếng trong giới nghiên cứu, phê bình văn học với...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!