Trải nghiệm phân tâm học của tôi – Đỗ Lai Thúy

Trước khi bước vào nghiệp phê bình, tôi chỉ đọc chơi, hay như ngày nay người ta thường nói, rong chơi trong sách. Ba...

Phê bình văn học là gì? – Phần 2

4.VỊ THẾ  Phê bình văn học, như quan niệm đã trình bày ở trên, có một vị thế đặc biệt trong khoa học văn học và đối...

Phê bình văn học là gì? – Phần 1

1.NHẬN DIỆN  Con người là một động vật định nghĩa CÁCH NGÔN Phê bình văn học là gì? Tôi nghĩ, đây là một câu hỏi thuộc loại...

Xã hội học văn học và Nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã...

Nhiều người, khi nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã hội học thường nghĩ đó là xã hội học văn học. Thực tế...

M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học

Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học và nghiên cứu văn học lỗi...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là một phương pháp đã xuất hiện từ lâu trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong nghiên cứu...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp ký hiệu học

Trước khi làm quen với phương pháp ký hiệu học, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là “ký hiệu” và thế nào là...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hình thức

Nói một cách đơn giản, phương pháp hình thức là phương pháp phân tích các khía cạnh hình thức nghệ thuật của tác phẩm...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp tiểu sử

Nằm kế cận và có phần nào cùng loại với các phương pháp xã hội học sáng tác là phương pháp tìm hiểu và...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hiện tượng học

Phương pháp hiện tượng học xuất hiện như là một phản ứng chống lại chủ nghĩa Kant mới. Và phương pháp này có cơ...
error: Content is protected !!